Ülkemizde yaşanmış olan büyük felaketler sonucunda ortaya çıkan gereklilerden biri de Kentsel Dönüşüm olgusudur. Güvenli konutlarda yaşamak ve planlanmış kentler oluşturmak ihtiyacı, afetlere karşı uygulanabilecek en akılcı yöntemlerden biridir.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 28374 sayılı, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ile yürürlüğe girmiş olan Kentsel Dönüşüm, günümüz şehircilik kavramında elzem bir hale gelmiştir.

Öncelikle 1. Derecede deprem kuşağında yere alan ve nüfus yoğunluğu fazla olan illerde uygulanmaya başlayan kentsel dönüşümün özü, en önemli hak olan yaşam hakkını güvence altına almaktır.

Aşamaları İle Kentsel Dönüşüm

kentsel-donusum-asamalari

Kentsel dönüşüm uygulamasında izlenmesi gereken süreç, sırası ile aşağıdaki şekildedir:

 • Kat malikleri ya da bina yönetimi tarafından bağlı bulunulan belediyenin İmar Müdürlüğünde yer alan Tapu Müdürlüğüne başvuru yapılır.
 • Deprem Risk Raporu almak için bu projeler ve tapu ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kuruluşuna başvurulur.
 • Yetkili kuruluş, binada gerekli inceleme ve tespitler sonrası Deprem Risk Raporu hazırlar.
 • Rapor lisanslı kuruluş tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne verilir.
 • Bakanlık Deprem Risk Raporunu onaylar, tapuya yazı yazar
 • Kat malikleri en az 2/3 çoğunluk ile bina ortak karar protokolünü imzalar.
 • Bina ortak karar protokolü İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne sunulur.
 • Binanın inşası ya da güçlendirmesi için inşaat şirketi ile anlaşma sağlanır.
 • Binanın İnşası ya da güçlendirmesi için tüm projeler hazırlanıp ilgili belediyeden ruhsat alınır.
 • Kentsel dönüşüm kredisi ya da kira yardımı için başvuru yapılır.
 • Yeni binanın inşaatı ya da güçlendirme çalışmaları başlar.

Yapımı tamamlanan binanın iskânlı tapuları alınır.

 • aslı pınarcıoğlu

  Böyle bir konuda yazı yazılacaksa iyi araştırılması gerektiği kanaatindeyim. Zira, ülkede uygulanan kentsel dönüşüm bırakın yaşam hakkını güvence altına almayı, insanı bir zerre havaya, bir damla suya muhtaç bırakmaktan başka bir şey değildir.