Plastik Cerrahi-Estetik Cerrahi

 

Aynı anlamlarda kullanılabilen plastik cerrahi ve estetik cerrahi terimleri arasında küçük de olsa önemli bir fark bulunmaktadır. Şöyle ki; plastik cerrahi farklı kazalar ya da hastalıklar sonucu ortaya çıkan bazı sorunları düzeltmek amacıyla uygulanan cerrahi operasyonlar olarak tanımlanabilir. Tabi yanıklar, kazalar ya da farklı nedenler sonucu vücudun değişik bölgelerinde meydana gelen normalin dışındaki, orantısız deformasyonlar, plastik cerrahi alanına girmektedir. Amacı doğal bir görünüm elde etmektir ama asıl kaygısı organların fonksiyonel yönlerini tamir edebilmek, işlevselliklerini tekrar kazandırmaktır. Estetik cerrahi ise kozmetik cerrahi olarak bilinir. Amacı, vücut yapıları arasındaki orantısızlıkları gidermek ve bireylere iyi bir görünüm kazandırmaktır. Dolayısıyla her iki branşın da bir araya geldiği, aynı sonucu hedeflediği durumlar söz konusu olabilir. Örneğin burun kırılmaları gibi sorunlar sonucunda uygulanan burun estetiği (rinoplasti) ameliyatı, iki branşın alanına giren bir operasyon olarak kabul edilebilir. Burun estetiği bu tarz operasyonların olmasıyla birlilte iki branşa ayrıldığı gibi aynı şekilde diğer plastik cerrahisi içerisinde tedavileri yapılan göğüs estetiği branşları için de geçerlidir. Göğüs estetiği branşları da birkaç türe ayrılmaktadır. Bu konularda da uzmanları vardır.

Sonuç olarak her iki dal da aslında vücut parçalarındaki orantısızlıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Vücudun işlevlerini devam ettirebilmek için, organların fonksiyonel yönlerden de sağlam olması gerekecektir. Dolayısıyla burun estetiği (rinoplasti) gibi operasyonların hangi dalın alanına girdiği çok da önemli değildir. Ameliyat sonrasında ulaşılmak istenen hedef neredeyse aynıdır. Tabi şu açıdan iki dalın ayrılması önemli olabilir: ameliyat ücretleri. Sigortalar estetik operasyonları isteğe bağlı ameliyatlar olarak kabul eder ve ücretini karşılamayı reddeder. Ama yanık nedeniyle yüz bölgesinde yapılan plastik cerrahi uygulaması isteğe bağlı bir ameliyat değildir. Dolayısıyla kırışıklıkları gidermek için yüzde yapılan ameliyatlarla aynı şekilde değerlendirilmesi söz konusu değildir. Bu durum doktor raporuyla tespit edilerek ilk durumdaki ameliyat ücretinin sigortalar tarafından karşılanması sağlanabilir. Yani plastik cerrahi ve estetik cerrahi terimleri arasında çok önemli bir fark olmasa da, uygulanma nedenleri açısından bazı durumlarda önemli sayılabilecek bir fark olabilir.

Şu durumda plastik cerrahi ve estetik cerrahi terimlerinin az da olsa farklı anlamlar ifade eden terimler olduğu söylenebilir. Ama burun estetiği (rinoplasti) ve göğüs estetiği ameliyatı olmak isteyen kişiler için bu ayrımın çok önemli olmayacağını da belirtmek gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eksik sayıyı RAKAMLA yazın: