Tahsilat Eğitimi Hakkında

Günümüzde gelişen teknoloji ile de birlikte birçok iş kolu ortaya çıkmıştır. Günümüz globalleşen dünyasında birçok büyük sektör ve bunların ürün ve markalarını bulundurdukları devasa pazarlar oluşmuştur. Her kurum ve kuruluş içerisinde bulunduğu sektör içerisinde ön plana çıkabilmek ve söz konusu pazardan büyük paylar alabilmek için iş politikaları yürütmektedir. Oluşturulan kurumsal kimlik ve imajın kurumu yansıttığı ortamda, yapılacak olan her iş politikası ve atılacak olan her adım kurumsal kimliği olumlu veya olumsuz yönde geri dönüş yapacaktır. Bu anlamda önemli olan atılacak her stratejik adım ve oluşturulacak her planın kurum kimliğine pozitif yönde katkısı olması gerekir. Aksi takdirde kurumun imajı zedelenebilir ve pazardan düşük pay alınabileceği gibi, hedef kitlelerin de rakip kurumlara kayması söz konusu olabilir. Kurumların bu kriz ve risk eğilim olan durumlara yönelik olarak tüm iç paydaşlarına gerekli tüm kurumsal eğitimleri vermesi gerekmektedir. Tahsilat eğitimi bu eğitimlerden biri olarak karşımıza çıkarken, önemi yüksek olan bir durumdur.

Kurum çalışanlarının eğitim alması gereken konulardan biri olan tahsilat, genel anlamıyla kurum adına alınacak olan bir paranın hedef kitleden tahsil edilmesini ifade etmektedir. Yapılacak olan tahsilat işlemlerinin tümü yasal olarak yürütülmektedir. Yani dolayısıyla tahsilat işlemlerinde atılacak olan her adımın kanuna uygun olması gerekmektedir. Bu durumda kurumların tahsilat işlemini gerçekleştirmekte olan personellerine gerekli olan tahsilat eğitimi verilmeli ve donanımlı bir şekilde tahsilat işlemlerini gerçekleştirmelere gerekmektedir.

Kurumlar arası veya kurum ile hedef kitle arasında gerçekleştirilen tahsilat işlemleri, genel olarak sıkıntılı süreçlerden oluşmaktadır. Bunun sebeplerinden biri ve en önemlisi; tahsilat işleminin gerçekleştirileceği hedef kitlenin mali yönden sıkıntıda olabileceği durumdur. Hedef kitleden ödeme tahsil edilirken, yine hedef kitlenin kurum müşterisi olarak hayatına devam etmesi önemli bir konu olmaktadır. Bu anlamda tahsilat eğitimi veren kurumlar bulunmaktadır. Kurum içerisinde çalışan personellerin bu eğitimden faydalanarak, kurumsallığa değer katmaları önemli bir konudur. Bu gibi kurslara, kurumun tahsilat gerçekleştiren veya bu durumla ilgili olan birimlerinde bulunan çalışanların katılmaları bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü kurum kültürüne ve kurum kimliğine önemli derecede katkısı olan bu eğitim programları, kurumu ileri götürebilecek olan kavramlardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eksik sayıyı RAKAMLA yazın: