Verimli Enerji Kullanımı

Gelişen ve sürekli gelişen teknoloji kullanımı, enerji kullanımını ve ondan faydalanmayı da son derece önemli hale getirmektedir. Enerji kullanımın her alanda yaygın ve oldukça fazla ihtiyaç haline gelmesinin hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara yol açtığı da düşünülmelidir. Olumsuz olarak kullanılan enerjinin israf edilmesi nedeniyle enerji kaynaklarının çok hızlı tüketilmesidir. Çok hızlı ve yenilenmeden tüketilen enerji kaynakları da maalesef ülkemiz açısından da sosyal ve ekonomik alanda olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle de enerjisa kendi bünyesindeki ekip ve elemanlarıyla herkesi ve özellikle de çocukları enerji ile ilgili sosyal sorumluluk projelerine yönlendirerek enerji kullanımını daha verimli hale getirmeyi planlamaktadır. Ayrıca enerjisa kurduğu termik santrallerde de bünyesinde faaliyet göstermeleri üzere bulunulan çevre halkına da istihdam sağlıyor. Her anlamda çevreye ve insanlara uygun projeleri hep birlikte inşa ediyor. Herkesin daha iyi bilinçlenmesi, enerji faaliyeti alanını daha da genişletmek ve sürdürülebilir enerji için çevreye uyumlu yüksek verimli projeleri geliştirmekte olan enerjisa doğaya karşı da son derece hassas davranarak hareket etmektedir.

Enerjilerimizi korumak, daha verimli hale getirmek ve yeni kaynaklar için toplum olarak bizlere de oldukça fazla görev düşmektedir. Bu görevin başında da şüphesiz enerji kullanımını bilmek gelmektedir. Enerji kullanımını israf etmeden verimli kullanmak topluma katkı sağlayarak daima büyümesine vesile olmaktan geçmektedir. Peki, bu nasıl olur? Buna ilk evlerimizden başlamak daha faydalı olacaktır. Sizler çocuklarınıza enerji kullanımı konusunda sürekli bilgi verip enerji kullanımının verimliliğini açıklamanız ve ona uygun davranmanız gelecek nesillere çok iyi bir örnek olacaktır. Bizlerin yanı sıra enerjisa nın da hazırlamış olduğu ‘enerjimi koruyorum’ oyun uygulamasıyla çocukların çok erken yaşta bilinçlenmesine katkıda bulunuyor.

Kişisel ya da firma çıkarlarını çevre ve toplumdan bağımsız düşünmeyerek geliştirdiği projeler topluma yön verici olup oldukça yararlıdır. Enerjisa nın bu tutumu nedeniyle yenilenebilir enerji de daha önemli bir yere sahip olmakta ve farklı enerji kaynakları sunularak Türkiye enerji üretiminin payının arttırılması sağlanmaktadır. Sizler de gerek enerjisa nın geliştirdiği sosyal sorumluluk projelerinden, gerekse de çocuklara özel olarak geliştirilen eğitim ve bilgilendirme sunumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Tarih: 05.05.2017

One thought on “Verimli Enerji Kullanımı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Eksik sayıyı RAKAMLA yazın: